önümleri

SP-FD006 Salmonidler üçin tebigy Phaffia rodozyma Astaxanthin 0,4% iýmit derejesi

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-FD006

CAS: 472-61-7

Molekulýar formula: C40H52O4.

Aýratynlyklary:

Astaxanthin 0,4% encapsulated granulasy

Daş görnüşi: Bägül-gyzyl-gyrmyzy poroşok

Igiriş:

Gyzyl hamyrmaýa Phaffia rodozyma, iýmit pudagynda giňden ulanylýan karotenoid pigmenti bolan astaxantiniň (ASX) peýdaly çeşmesi hasaplanýar.Guşlar karotinoidleri sintez edip bilmeýär, şonuň üçin bu pigmentleri ASX çeşmesi hökmünde gyzyl hamyrmaýa ýaly çeşmeler bilen iýmit goşundylaryndan almaly.Astaxanthin, öýjüklerdäki oksidleýji zeperlerden goramak, immunitetiň güýçlendirilmegi we kislorodsyz radikallary zyňmak arkaly kesellerden goramak ýaly saglyga peýdalydyr.Beýleki karotinoidlerden takmynan 10 esse güýçli we reaktiw kislorod görnüşlerine garşy α-tokoferoldan 100 esse uly işjeňlik bar.Soňky ýyllarda Phaffia rodozyma derman senagatynda we azyk önümlerinde ulanmak üçin möhüm mikroorganizmlere öwrüldi.Broýler berhizlerinde 10 we 20 mg / kg derejesinde berhizli Phaffia rodozimanyň goşulmagy degişlilikde 4,12 we 6,41% ýokarlandy.ASX baý gyzyl hamyrmanyň (100 mg / kg) 14 günüň dowamynda broýler berhizlerine goşulmagy T-öýjükleriň köpelmegini we IgG önümçiligini degişlilikde 111.1 we 34,6% ýokarlandyrdy.Şeýle-de bolsa, guşlaryň öndürijiligini, fiziologiki we immunologiki täsirlerini güýçlendirmek üçin iýmitlenýän ASX baý gyzyl hamyrmaýa goşundysynyň iň amatly derejesi ýa-da iýmitleniş möhleti kesgitlenmedi.

Aýratynlyklary

1.Astaxanthin Beadlet önümçiliginde ajaýyp durnuklylyk-goşa mikro örtük tehnologiýasy ulanyldy.

2. Salkyn suwda gowy ýaýraň (takmynan 15-25 ℃), bedene siňmek üçin örän oňat.

3.Easyeňil garyşdyrmak üçin erkin akýan poroşok

Gaplamak

Içinde: Wakuumly aseptik PE haltalary / alýumin folga haltalary, 25kgs ýa-da 20KGS / guty ýa-da 10kg dermanlyk alýumin gap.

Daşarda: Karton

Müşderileriň talaplary hökmünde paketleriň ululygy hem hödürlenip bilner

Arza

Iýmit meýdanynda esasan reňkleýji we ýokumly iýmit goşundylary hökmünde ulanylýar.2. Derman pudagynda ulanylýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň