önümleri

SP-FD005 Karofil sary Apokarotenoik ester, ýumurtganyň sarysynyň sary pigmentasiýasyny hödürleýän 10% iýmit derejesi

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-FD005

Himiki ady: Etil 8'-apo-β-karoten-8'-oate

Sinonimler: Apokaroteniki ester, Apoester

CAS.:1109-11-1

Görnüşi: 10%

Daş görnüşi: mämişi-gyzyl erkin akýan monjuklar

Giriş:

Apokaroteniki ester haýwan dokumalarynda tebigy ýüze çykýan metabolit hasaplanýar.Şeýle hem sitrus miwelerinde, gök gök önümlerde we lýuserde apokarotiniň metabolik önümi hökmünde bar.Apokarotenoik ester antioksidant häsiýetleri görkezýär we immunitet ulgamyna oňyn täsir edýär.

“Apocarotenoic ester” sary karotenoid bolup, iýmit önümçiliginde ýumurtganyň sarysy we guş derisiniň sary pigmentasiýasyny hödürlemek üçin goşundy hökmünde giňden ulanylýar.Guşçylyk pudagy üçin gaty güýçli sary reňk.Ösümliklerden alnan sary ksantofilller bilen deňeşdirilende, apokarotenoik ester bio-elýeterlilik görnüşinde bolup, ýumurtganyň sarysy we guş derisinde has ýokary depgini bolýar.Şeýle hem Aziýanyň käbir ýurtlarynda balyk pigmentasiýasy üçin ulanylýar.

Mikroenkapsulýasiýa monjuklary ösen spreý we krahmal tutýan guratmak tehnologiýasy bilen öndürilýär.Apokarotenoik esterini öz içine alýan aýratyn bölejikler, mekgejöwen krahmaly bilen örtülen jelatin we sukrozanyň matrisasynda inçe dargaýar.iýmitde erkin akýan we aňsat garyşyk, ýokary howpsuzlyk we durnuklylyk.

Aýratynlyklary

1. Önümçilige ajaýyp durnuklylyk-goşa mikro örtük tehnologiýasy ulanyldy Apokaroteniki ester

2. A witamini hökmünde işlemek, haýwanlaryň ösmegini güýçlendirip, kemçilikleriň öňüni alyp biler;

3. Asyl täsirli we ygtybarly sintetiki ýol ýokary arassalygy kepillendirýär.

4. Gowy durnuklylyk we çyglylyga garşylyk.

5. Sowuk suwda gowy ýaýradyň (takmynan 20 ~ 25 ℃), guşlaryň bedenine siňmek üçin örän oňat.

6. Easyeňil garyşdyrmak üçin mugt akýan Granulalar

Gaplamak

Içinde: Wakuumly aseptik PE haltalary / alýumin folga haltalary, 25kgs ýa-da 20KGS / guty

Daşarda: Karton

Müşderileriň talaplary hökmünde paketleriň ululygy hem hödürlenip bilner

Arza

Maslahat berilýän ulanyş (g / tonna taýýar iýmit)

Guş iýmiti üçin 50-150 gr


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň