önümleri

SP-FD002 Suwda ereýän beta karotin, CAS 7235-40-7 bolan Ruminants üçin 10% monjuk iýmit derejesi

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-FD002

Himiki ady: β-Karotin

CAS.:7235-40-7

Görnüşi: 10%

Daş görnüşi: Gyzyl ýa-da gyzyl-goňur erkin akýan poroşok

Giriş:

Beta Karotinýokumly gyjyndyryjydyr we tebigatyň we iýmitlenişiň kadalaryna laýyklykda iýmitde, içgide, iýmitde we ş.m. wagşy ulanylýar.Pigment hökmünde onuň reňki sarymtyl gülgüne reňkde bolýar, içmekde, iýmit bişirmekde, ýagda we iýmit önümlerinde oňat we hatda reňki üçin giňden ulanylýar.Iýmit goşundysy hökmünde haýwanlaryň ösmegini, köpelmegini we immunitetini ýokarlandyryp biler, esasanam seleksioner, doňuz, gatlak we ş.m.

Mikroenkapsulýasiýa monjuklary ösen spreý we krahmal tutýan guratmak tehnologiýasy bilen öndürilýär.--Karotini öz içine alýan bölejikler, mekgejöwen krahmaly bilen örtülen jelatin we sukrozanyň matrisasynda inçe ýaýrady.iýmitde erkin akýan we aňsat garyşyk, ýokary howpsuzlyk we durnuklylyk.

Aýratynlyklary

1.Beta-karotiniň önümçiliginde ajaýyp durnuklylyk-goşa mikro örtük tehnologiýasy ulanyldy

2. A witamini hökmünde işlemek, haýwanlaryň ösmegini güýçlendirip, kemçilikleriň öňüni alyp biler;

3. ovumurtgalygyň işini dowam etdiriň, ýumurtgalykda steroidleri sintezlemäge kömek ediň;ýatgynyň gurşawyny gowulaşdyrmak we ýumurtganyň ösmegini güýçlendirmek.

4. T-öýjügiň immunitetini we ak korpuskanyň mukdaryny ýokarlandyryň, şonuň üçin haýwanlaryň kesele garşy durmak ukybyny ýokarlandyryň.

5. warmyly suwda gowy ýaýraň (takmynan 35 ~ 37 ℃), guşlaryň bedenine siňmek üçin örän oňat.

6. Easyeňil garyşdyrmak üçin mugt akýan Granulalar

Gaplamak

Içinde: Wakuumly aseptik PE haltalary / alýumin folga haltalary, 25kgs ýa-da 20KGS / guty

Daşarda: Karton

Müşderileriň talaplary hökmünde paketleriň ululygy hem hödürlenip bilner

Arza

Maslahat berilýän ulanyş (g / tonna taýýar iýmit)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň