Hil kepilligi

Netijelilik

Hünärmenlerimiz islän wagtyňyz tehniki goldawy we bazarlary gazanmaga kömek etmek üçin "tapawudyňyzy döretmekde" goldaw bermek üçin täsirli we çeýe topary hödürleýärler.

Howpsuzlyk

Gaty şahadatnamalar arkaly kepillendirilen önümiň yzarlanmagy (FAMI-QS; GMP, ISO we ş.m.)

Bäsdeşlik

Önümleriňize baha goşmak üçin hünär prosesi täzelikleri, soň bolsa işiňiz we teklibiňiz bäsdeşleriňizden has ýokary.

Hil kepilligi

1. Gözleg gözegçiligi

Tebigy önümleriň çig maly GAP-a laýyk gelýär.

Üpjün edijiler üçin berk saýlama we kwalifikasiýa synagy

Jogapkärli we dowamly önümçilik zynjyry

2. Ulgamlaýyn derňew we yzarlamak

Çig malyň her toparyny we şahsyýetimiz, kuwwatymyz we arassalygymyz üçin laboratoriýamyzda gözden geçirilýär.

kesgitleýiş tassyklaýyş programmasyndan we önümçilik prosesiniň her bir döwründe, çig malyň gelmeginden başlap, saklanyşa, önümçilige, ammarlara we satuwlara çenli önümiň aýratynlyklaryny gözegçilikde saklaýan we yzarlamak proseduralary bolan programma bar.

3. Tehniki goldaw

Satuwdan soňky hyzmat topary, önümlerimizi ulanmak üçin islendik ädimde tehniki goldaw berip biler

Aşakdaky yzarlamany goldaň

Qualityhli hil we kadalaşdyryjy kepillendirilýär.

Müşderilerimize doly maglumat elýeterli

Her önüm, bahalandyrmak üçin zerur bolan ähli kepillikleri öz içine alýan doly dos bilen gelýär:

● önümiň şahsyýeti
● ingredientleriň sanawy
Analysis derňew we usullar barada şahadatnama
● kadalaşdyryjy ýagdaý
● saklamak şertleri
● ýaramlylyk möhleti
● potensial allergenler

O GMO ýagdaýy
BSE kepillikleri
● wegetarian / wegetarian ýagdaýy
● gümrük kody
● önümçilik akymynyň diagrammasy
● iýmitleniş maglumatlary
● howpsuzlyk maglumatlary sahypalary