NEWS

Senagat habarlary

“Springbio”, bahar bilen örtülen Eessential ýagy, Bahar bilen örtülen formik kislotasy we ş.m. ýaly gümürtik önümçilikde antibiotik iýmit goşundylaryna alternatiwa hökmünde “tebigy” önümleri ulanmak.

1940-njy ýyllarda penisilliniň tapylmagy we ulanylmagy bilen, antibiotikler adamlara we haýwanlara ýokanç keselleriň öňüni almakda, gözegçilikde saklamakda we bejermekde deňi-taýy bolmadyk rol oýnady.Şeýle hem haýwanlaryň iýmitlerinde antibiotikleriň ulanylmagy iýmitiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň möhüm usulydygy subut edildi.Haýwanlaryň ösmegine kömek etmek we haýwan önümleriniň hilini ýokarlandyrmak.

Şeýle-de bolsa, antibiotikleriň akylsyzlygy bakteriýalaryň we çydamly bakteriýalaryň haýwanlardan adamlara geçmegine sebäp bolup bilýän çydamly bakteriýalaryň ösmeginden gorky döretdi.

Antibiotik - Cortex Eucommiae Extract-a alternatiw hökmünde aýratyn önümlerimiz;Astragalus polisakaridler;Örtülen Oregano tozy;Darçyn poroşok; örtülen karwakrol;Gara Fumarate


Iş wagty: 08-2020-nji sentýabr