NEWS

Habarlar

 • Springbio, XINCHANG Branch

  Springbio, XINCHANG şahamçasy

  “Springbio”, “XINCHANG” şahamçasy täze zawod gurup, XINCHANG-da 65M3 fermentasiýa enjamynyň üç toplumyny we Phaffia rodozimasyndan Likopen, Beta-Karotin we Astaxanthin üçin API araçylarynyň köpçülikleýin önümçiligini gurdy.Bar bolan bir zadyňyzy döretmek isleýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Gowy habar: Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “Feed pigment -Canthaxanthin min.10% CWS” täze formulasyny giňeldýär.

  Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “CWS” iýmit 10% iýmitlenýän kantaksatiniň täze formulasyny giňeldýär.Salkyn suwda aňsat eräp, açyk gyzyl reňk berip biler.Baharyň gyzyl 10% -i erkin akýan, granulirlenen karotenoid önümleri.Olar karotenoidiň ýyldyzda inçe paýlanan kiçijik monjuklaryndan durýar ...
  Koprak oka
 • Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “BioGro®” -yň satuwy bilen “Feed Bile Acid” seriýasyny giňeldýär.-BILE Kislota gepleşikleri.

  Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “BioGro®” -yň satuwy bilen “Feed Bile Acid” seriýasyny giňeldýär.-BILE Kislota gepleşikleri.Haýwan goşundylary üçin bu iň soňky goşundy BOJI FEEDING bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.Poroşok we granula görnüşinde bar, BioGro®-Bile kislotalary ýörite aminok bilen garylan ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa habarlary

  “Springbio” 7-nji sentýabrda Hytaýyň Çengdu şäherinde geçiriljek “Fair-EuroTier CHINA” (ETC 2020) ýaryşyna gatnaşar.Haýwanlaryň iýmitlenişi hakda söhbet etmegiňize şu ýerde garaşarys!“EuroTier China 2020 EuroTier” halkara derejesine çykýar - bir marka - Hytaý 2019-njy ýylda ilkinji gezek Sene: 9/7/2020 - 9/9/2 ...
  Koprak oka
 • Senagat habarlary

  “Springbio”, bahar bilen örtülen Eessential ýagy, Bahar örtülen formik kislotasy we ş.m. ýaly gümürtik önümçilikde antibiotik iýmit goşundylaryna alternatiw hökmünde ulanylmagy, 1940-njy ýyllarda penisilliniň tapylmagy we ulanylmagy bilen antibiotikler öňüni almakda deňi-taýy bolmadyk rol oýnady .. .
  Koprak oka
 • Epidemiýa garşy göreşýän COVID-19, Springbio ýolda

  Bahar baýramy golaýlaýar.Bu, bagtly maşgala duşuşyklaryny bellemek we hezil etmek üçin milli gün.Şeýle-de bolsa, koronawirus romanynyň duýdansyz ýüze çykmagy bu ýylky festiwala kölege saldy.Bu adamkärçiliksiz duşmana garşy söweş we millet muňa garşy göreşmek üçin bilelikde tagalla edýär ...
  Koprak oka