about us

Zawod gezelenji

SPRINGBIO dünýäsine içki görnüş

Hytaý syýahatçylara adamzat medeniýetiniň esasyny düzýän mirasy we tehnologiýa ewolýusiýasyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýän iň oňat ösümlikleriň mekanydyr.

Hytaýyň Ningbo şäherindäki zawody gezelenç edip, Tebigy ösümlik ekstraktlaryny öndürmek bilen baglanyşykly endikleri öwreniň.

d

Ningbo saýty G.

Gyzyl hamyrmaýa tüwi saýty:

Hytaýyň TONGLU zawodyna aýlanyp, Gyzyl hamyrmaýa tüwini öndürmek bilen baglanyşykly endikleri öwreniň.

ZMC witamin zawody

Hytaýyň Şaoksingdäki zawodyna aýlanyp, adamyň iýmitlenişini we iýmit goşundylaryny öndürmek bilen baglanyşykly endikleri öwreniň.

Laboratoriýa enjamlary

Ammar