Alternatives Of Antibiotics

Antibiotikleriň alternatiwalary

 • SP-AT003 Pure Natural Cinnamaldehyde Powder As an Alternatives of antibiotics with strong antimicrobial effect to Gram-negative bacteria

  SP-AT003 Arassa tebigy sinnamaldegid tozy, Gram-negatiw bakteriýalara güýçli antimikrob täsiri bolan antibiotikleriň alternatiwasy hökmünde

  Kod: XC-AT03 Himiki ady: cinnamaldegid Görnüşi: 10% & 20% cinnamaldehid Daş görnüşi: Açyk sary granula Giriş: Gram-negatiw bakteriýalara güýçli antimikrob täsiri bolan Kolistin sulfaty we Olaquindoks, içgeçmäni azaltmakda we ösüşiň netijeliligini ýokarlandyrmakda täsirli antibiotiklerdir. süýtden aýrylan doňuz etlerinde.Kolistin sulfat bakteriýalaryň güýçli garşylygy ýokarlandyrmagyna sebäp bolýandygy sebäpli, Olaquindox-yň adamlara potensial üçlügi bar, ikisine-de mundan beýläk ulanylmaga rugsat berilmeýär ...
 • SP-AT002 Zinc Fumarate as a new type zinc supplementary addictive with safe and high effective

  SP-AT002 Sink Fumarate, ygtybarly we ýokary täsirli sink goşmaça endik hökmünde

  Kod: XC-AT02 Himiki ady: Sink Fumarate CAS.:52723-61-2 Görnüşi: CP2005 Daş görnüşi: Ak poroşok Giriş: Sink haýwanlaryň ösmeginde möhüm elementdir.Haýwanlaryň ösmegini we ösüşini, maddy alyş-çalşyny we immunitetini saklamakda möhüm rol oýnaýar.Sink Fumarate organiki däl sinkiň kemçiligini doly ýeňip geçdi.Organiki sink çeşmesiniň iň halanýan görnüşlerinden biridir.1.Zink Fumarate organizmiň ferment işjeňligini gowulaşdyryp, haýwanlaryň ösmegine we iýmitlenişine kömek edip biler ...