about us

Biz hakda

Adamyň iýmitlenmegi we haýwanlaryň iýmitlenmegi bilen meşgullanýan “Salam” tehnologiýa kärhanasy, esasanam karotinoidlere üns berýär.

Wezipe

Haýwanlar we adam, ygtybarly we jogapkärli iýmitlenýän karotenoid pigmentleri üpjün etmekde bazaryň lideri bolmak!

Görüş

Gymmatlyk döretmek;Reňkli döretmek üçin;Tapawut döretmek üçin!

Adam
Haýwan
Hyzmatdaşlar
Girdeji
Haryt
Adam

Durmuşyň hilini ýokarlandyrmak.

Haýwan

Reňkli we ýokumly bolmak;Sagdyn we bagtly ösmek üçin.

Hyzmatdaşlar

Müşderileriň ýeňiji ulgamyny we “Springbio” -ny ösdüriň, bilelikde, dowamly baha döredýäris.

Girdeji

Umumy jogapkärçiligimizi ýatda saklamak bilen paýdarlara uzak möhletleýin gaýdyp gelmek.

Haryt

Ygtybarly!Örän täsirli!Ygtybarly!

Baş edara

Gymmatlyk döretmek;Reňkli döretmek;Tapawut döretmek üçin!

—— Iýmit goşundylary we iýmit goşundylary satuw kompaniýasy

Hangzhou Bahar Biotehnologiýa Co., Ltd.

2010-njy ýylda esaslandyryldy

Baş direktory: Dr.Su Jianmeng

Satyş müdiri: jenap ustustin E-poçta:sales@cantaxantina.com

Üç önümçilik bazasy:

1.Jejiang Bahar Pharmaceutical Co., Ltd. (karotenoid pigmentleri: kantaksantin ..)

2. Zhejiang lukmançylygy (Iýmit goşundylary we iýmit goşundylary)

3. “Ningbo Spring Bio.Co., Ltd.” (Tebigy maddalar)

d

300-den gowrak işgäri bilen umumy meýdany 25000 inedördül metr, 6 şahasy we 10 iş otagy Fermentasiýa we sintez zawodynyň aşagyndadyr.

Biz kim?

Hangzhou Bahar Biotehnologiýa Co., Ltd.ZMC Toparyň (ZHEJIANG MEDICINE HOLDING GROUP) doly eýeçiligindäki täze hünärli ýokary tehnologiýaly kärhana.Haýwanlaryň iýmitlenmegi we adam iýmitleniş pudagy boýunça ösüş strategiýasy üçin “Bahar Biotech” bir million RMB maýa goýdy we iki önümçilik bazasyna, daşary ýurtlarda iki sany şahamçasyna eýe.

vd

Eksporta gönükdirilen kärhana hökmünde “Bahar Biotech” ýagda erän witaminleri (E witamini, A witamini, D witamini), kwaz witaminleri (H witamini, D-Biotin), tebigy reňkleri (Marigold Extract-) ösdürmäge we öndürmäge bagyşlanýar. Ksantofiller we Paprika ekstrakty-kapsantin), iýmit goşundylary we iýmit goşundylary hökmünde ýokumly ekstraktlar.Esasanam doňuz, guş we suw haýwanlary üçin karotenoid önümleri ((Beta-Karotin, Canthaxanthin, Astaxanthin) üçin daşary ýurtlarda uly bazara eýe bolýar.
ZMC toparynyň üstünlikli iş tejribesine esaslanyp, “Bahar Biotech” ruhy täzelikler bilen bir ýoly öwrendi.Hyzmatdaşlyk etmek we ajaýyp karýerany döretmek we jemgyýetiň ösmegine goşant goşmak üçin iýmit we iýmit meýdanlaryndaky dostlary öýde we bortda mähirli garşy alarys.